Vannay Aladárné logopédus vagyok. Negyven éve foglalkozom diszlexiás gyermekekkel és az utóbbi tizenkét évben már felnőttekkel is. Pályafutásom alatt számos szakmai konferencián és továbbképzésen tartottam előadást főiskolákon, egyetemeken és rektori konferenciákon. Kidolgoztam a felső tagozatos és középiskolás diszlexiások komplex képességfejlesztő terápiáját. A diszlexia témakörében eddig megjelent jelentősebb munkáim nem elméleti ismertetőt, hanem segítő, fejlesztő gyakorlatokat tartalmaznak:

  • Olvasójáték (Logopédiai kiadó 1994.) - általános iskola IV.oszt. számára
  • Szórejtő-szófejtő (Logopédiai kiadó 1995.) - általános iskola IV.-V. oszt.
  • Gondolkodj és írj! (Logopédiai kiadó 2003.) - felső tagozatosoknak és középiskolásoknak

25 éven keresztül, gyakorlatvezető tanárként a logopédus hallgatók oktatásában is részt vettem. 1995-ben közoktatási szakértő, 2004-ben pedig igazságügyi logopédiai szakértő kinevezést kaptam. A felsőoktatásban tanuló beszédfogyatékossággal és tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók akadálymentesítését kidolgozó team munkájában aktívan részt vettem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. 2008-ban szakértői szakirányon tettem pedagógiai szakvizsgát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Köztudott, hogy a közoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók vizsgálatát a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatok és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságok végzik.

A felsőoktatási intézményekben tanuló fogyatékossággal élő hallgatók, valamint a záróvizsgát tett, de nyelvvizsgával még nem rendelkező felnőttek részére adható könnyítéseket a felsőoktatásról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 62§ (6) bekezdés a) pontja tartalmazza a diszlexiás - diszgráfiás hallgatókra vonatkozó előnyben részesített követelményeket.

A felsőoktatási törvény értelmében az BFKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály adja meg a felmentésekre a javaslatot, igazságügyi logopédiai szakértő előzetes szakvélemény mérlegelése ill. figyelembe vétele alapján. Az igazságügyi logopédiai szakértői vizsgálat rendkívül részletes. Korábbi tanulási teljesítményeket, vizsgálati véleményeket elemez, felméri a jelenlegi állapotot és az eredmények objektív értékelése után adja meg a szakvéleményt.

Amennyiben Önnek igazságügyi logopédiai szakértői véleményre van szüksége, kérem forduljon hozzám.

Elérhetőségeim:

Vannay Aladárné