Vannay Aladárné logopédus vagyok. Munkám során főleg diszlexiásokkal foglalkoztam, 2004 óta felnőttek vizsgálatát is végzem. Pályafutásom alatt számos szakmai konferencián és továbbképzésen tartottam előadást főiskolákon, egyetemeken és rektori konferenciákon. Kidolgoztam a felső tagozatos és középiskolás diszlexiások komplex képességfejlesztő terápiáját. A diszlexia témakörében eddig megjelent jelentősebb munkáim nem elméleti ismertetőt, hanem segítő, fejlesztő gyakorlatokat tartalmaznak:

  • Olvasójáték (Logopédiai kiadó 1994.) - általános iskola IV.oszt. számára
  • Szórejtő-szófejtő (Logopédiai kiadó 1995.) - általános iskola IV.-V. oszt.
  • Gondolkodj és írj! (Logopédiai kiadó 2003.) - felső tagozatosoknak és középiskolásoknak

25 éven keresztül, gyakorlatvezető tanárként a logopédus hallgatók oktatásában is részt vettem. 1995-ben közoktatási szakértő, 2004-ben pedig igazságügyi logopédiai szakértő kinevezést kaptam. A felsőoktatásban tanuló beszédfogyatékossággal és tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók akadálymentesítését kidolgozó team munkájában aktívan részt vettem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. 2008-ban szakértői szakirányon tettem pedagógiai szakvizsgát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Köztudott, hogy a közoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók vizsgálatát a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálatok és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságok végzik.

A felsőoktatási intézményekben tanuló fogyatékossággal élő hallgatók, valamint a záróvizsgát tett, de nyelvvizsgával még nem rendelkező felnőttek részére adható könnyítéseket a felsőoktatásról szóló 87/2015. (IV.9.) Korm. rendelet 62§ (6) bekezdés a) pontja tartalmazza a diszlexiás - diszgráfiás hallgatókra vonatkozó előnyben részesített követelményeket.

A felsőoktatási törvény értelmében az BFKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály adja meg a javaslatot a kedvezményekre vagy felmentésekre. Ekkor lehetőség nyílik arra, hogy a benyújtott igazságügyi logopédiai szakértői véleményt mérlegeljék ill. figyelembe vegyék. Az igazságügyi logopédiai szakértői vizsgálat rendkívül részletes. Korábbi tanulási teljesítményeket, vizsgálati véleményeket elemez, felméri a jelenlegi állapotot és az eredmények objektív értékelése után adja meg a szakvéleményt.

Amennyiben Önnek igazságügyi logopédiai szakértői véleményre van szüksége, kérem forduljon hozzám.

Elérhetőségeim:

Vannay Aladárné